LinkedIn

Mezinárodním rozhodnutím Skupiny vysokých představitelů programu EUREKA byly v lednu 2017 schváleny naše tři nové projekty mezinárodního výzkumu a vývoje:

EPLOS (řešitel CID International, spolu s českou firmou RELIANT) – cílem projektu je výzkum a vývoj softwarového řešení postavené na webové platformě, která bude sloužit pro předávání potřebných informací dotýkajících se všech subjektů v rámci celého logistického řetězce a infrastruktury potřebné pro zajištění logistických služeb. Mezinárodními partnery projektu jsou: Žilinská univerzita v Žilině, Univerzita v Rijece, Varšavská univerzita a OLTIS Polska.

ERIC Mobil (řešitel JERID) – cílem projektu je výzkum a vývoj softwarového řešení Centra informací ze železniční nákladní přepravy (ERIC) Evropy a Asie pro mobilní zařízení typu tablet a smartphone, využitelných u železničních dopravců, spedičních a logistických firem zabývajících se železniční přepravou v Evropě. Mezinárodními partnery projektu jsou: Žilinská univerzita v Žilině, Krakovská technická univerzita a OLTIS Polska.

OPTILOAD (řešitel OLTIS) – hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj moderní softwarové aplikace pro optimalizaci nakládání objemného zboží a speciální techniky na otevřené železniční nákladní vozy. Mezinárodním partnerem projektu je Krakovská technická univerzita.

Doba trvání všech projektů je stanovena na čtyři roky se zahájením řešení v roce 2017.

EUREKA je mezinárodní program průmyslového výzkumu a vývoje s účastí více než 40 členských a 3 asociovaných zemí. Cílem tohoto programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí. Výstupem projektů jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu.