LinkedIn

26.3.2018

Dne 26. března 2018 proběhla v Praze v hotelu Grandior Valná hromada ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu). V rámci zasedání Valná hromada po provedeném hlasování zvolila členy předsednictva ACRI, mezi kterými byl zvolen i statutární ředitel společnosti OLTIS Group, ing. Štefan Mestický.

Předsednictvo ACRI bude po další období působit v následujícím složení:
Josef Bárta, CZ LOKO, a.s.
Zdeněk Chrdle, AŽD Praha s.r.o.
Tomáš Ignačák, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Zdeněk Malkovský, VÚKV a.s.
Štefan Mestický, OLTIS Group a.s.
Jaromír Šilhánek, ŠKODA ELECTRIC a.s.
Daniel Šotkovský, Třinecké železárny a.s.
Jakub Weimann, BONATRANS Group, a.s.

Přejeme panu řediteli úspěšné působení v nové funkci!