LinkedIn

V tomto roce jsme měli možnost zúčastnit se jako vystavovatelé na železničním IT kongresu Rolling-NET 2016 v Budapešti, který, jak už jeho název naznačuje, byl zaměřený především na železniční IT technologie. Jde o první kongres, který se kromě všeobecných železničních témat zaměřuje i na automatizační a IT technologie, jako například IoT.

Při pohledu na program akce můžeme soudit, že se dotkla téměř všech oblastí tohoto odvětví železničního průmyslu. Kromě odborných přednášek měli návštěvníci možnost setkat se i s vystavovateli, od výrobců železničních vozidel až po poradenské organizace pro železniční sektor.

Kromě skvělého programu se návštěvníci mohli těšit i z vizuálních zážitků, jelikož celá událost byla uspořádaná opravdu zajímavě, kdy se člověk místy nacházel v železničních vozech, na nástupišti apod.

Děkujeme všem našim partnerům a návštěvníkům za účast na této velkolepé akci a těšíme se na budoucí vzájemnou úspěšnou spolupráci.