LinkedIn

 

Soutěž Firma roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. Kvalitně nastavenými pravidly dosahuje soutěž v hodnocení přihlášených firem maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

„Jsem rád, že Olomoucký kraj se opět ukázal jako podnikatelsky silný region. Originalita, tradice, velká míra společenské odpovědnosti i vzájemná regionální podpora, to vše jsou vlastnosti, kterými disponují místní podnikatelé,“ zhodnotil krajské kolo člen poroty Petr Kovala z ČEZ ESCO.

Vodafone Firma roku 2016 Olomouckého kraje:

  1. ALIKA, a.s. – pražení, balení, sekání oříšků, sušeného ovoce a semen (Čečice)
  2. Koutný, spol. s.r.o. – výroba klasické pánské konfekce, obleků na míru a profesního oblečení (Prostějov)
  3. OLTIS group, a.s. – integrátor informačních systémů (Olomouc)

Zájemci o účast v soutěži Firma roku 2016 odpovídají na stručné otázky, které charakterizují jejich firemní podnikání a také popisují svůj podnikatelský příběh. Nedílnou součástí hodnocení firem je také tzv. „scóring“, který zkoumá finanční ukazatele firem. Scóring vypočítává specializovaný software na základě rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové zadluženosti, ale i její struktury, obrátky aktiv z tržeb, provozní marže a produktivity práce. Firma může získat max. scóring 2000 bodů. V rámci hodnocení pak mají stejnou váhu scóring (50%) a podnikatelské příběhy společností (50%). V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů (více viz Partneři). Pro každé regionální kolo je určeno 10 firem, které uspěly nejlépe v hodnocení finančních ukazatelů, tzv. scóringu. Pořadí firem v jednotlivých krajích pak určuje odborná porota (50%) a scóring (50%).

Do celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol Firma roku 2016. Vítěze finálového kola určí celostátní porota. Vítězné firmy ze všech krajů se osobně prezentují před odbornou porotou. Ve finálovém kole záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí.