LinkedIn

Naše kolegyně, paní Pőcze Tímea vystoupila s přednáškou na konferenci NavigátorVilág EXPO. Konference EXPO byla uspořádána v měsíci listopadu a přednáška o systémech SIMON a D+ byla prezentována velmi úspěšně. Díky této úspěšnosti byla redakcí NavigátorVilág přednáška zveřejněna v nejnovějším vydání této odborné periodiky a zpřístupněna navíc i on-line.

Část obsahu přednášky:
„Vedoucí pořizovacího úseku maďarské dceřiné společnosti české obchodní skupiny Oltis Group, paní Pőcze Timea na konferenci NavigátorVilág Expo prezentovala aplikace vyvinuté na základě zkušeností získaných za 20 let v sektoru silniční a železniční dopravy a nabízející komplexní řešení.
Firma Oltis je obchodní skupina se sídlem a vývojovým střediskem v Olomouci a dceřinými společnostmi na Slovensku, v Polsku a od roku 2014 i v Maďarsku – navíc má zastoupení i v Německu, na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku. Tato skupina produkuje speciální software, který lze připojit ke stávajícím systémům a aplikacím zákazníků se zvláštním zřetelem na bezpečnost systémů a dat. SW Simon je určen na lokalizaci lokomotiv a vozů a Documents+ je aplikace pro správu formulářů se speciálními funkcemi.
Firma pro své zákazníky nabízí provozování nejmodernějšího („state-of-the-art datacentrum”) datového centra se zákaznickou službou systémového typu 24/7, s certifikáty ISO dostupnými v daném sektoru a s partnerskými statuty Oracle GOLD a Microsoft Gold. Kromě těchto aktivit disponuje excelentními odbornými znalostmi a zkušenostmi získanými v rámci projektů financovaných a podporovaných Evropskou unií.
– Cílem společnosti Oltis Hungaria Kft. (s.r.o.) je seznámit dopravní a speditérské podniky s nejvíce inovačními tržními systémy a aplikacemi – poznamenala paní Pőcze Tímea. – Pomocí těchto SW lze vytvořit moderní řídící systém, který – díky automatizaci a snížení administrativy – usnadní, zjednoduší a zprůhlední všední dny těchto společností.”

Další část této přednášky můžete přečíst zde: http://www.kozlekedesvilag.hu/hir/vasut/oltis/