LinkedIn

7.-9. 10. 2019
Počátkem října se zástupci týmu projektů vypravili do Helsinek na akci Digital Transport Days, kterou pořádala Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), pod záštitou Evropské Komise.

Přednášky a workshopy měly velký rozsah a zaměřovaly na vše od oblasti digitalizace, (elektro)mobility, až po nové trendy v oblasti multimodální dopravy a další témata pro výzkum a vývoj.

Tato několika denní akce bylo výbornou příležitostí k prezentování výstupů z uplynulých či běžících projektů. Několik desítek společností se ji rozhodlo využít a nechyběl mezi nimi ani OLTIS Group.

Ač zde bylo velké množství lákadel v podobě dronů či elektrokol, mnoho účastníků se přišlo podívat rovněž i na náš stánek, kde jsme (jako jediní z Česka) šířili osvětu v oblasti interoperability na železnici a diskutovali o pozitivních a negativních aspektech celého procesu, se kterými se při implementačních pracích potýkáme.

Jsme rádi, že hodně subjektů toto téma zaujalo a že interoperabilita začíná být po mnoho subjektů aktuálním tématem. Uvidíme, zdali se nám podaří navázat další partnerství či nové spolupráce.