LinkedIn

Ve dnech 23. – 25. 3. 2011 se v pražském Clarion Congress Hotel Prague**** konal již 3. ročník Mezinárodní konference o železničních nákladních přepravách mezi Evropou a Asií – IRFC 2011. Konference pořádaná společností JERID, která je členem skupiny OLTIS Group, proběhla pod patronátem mezinárodních organizací UIC (Mezinárodní železniční unie, Paříž), OSŽD (Organizace spolupráce železnic, Varšava) a CIFA (Čínská mezinárodní asociace železničních speditérů, Peking).

Odborný program konference byl rozdělen do osmi tematických sekcí: 1. Úvod a politicko-ekonomické aspekty, 2. Všeobecné a legislativní prostředí pro železniční nákladní přepravu, 3. Spojení Evropy a Asie: mezinárodní organizace a koridory, 4. Klíčoví hráči: národní železnice, 5. Byznys na železnici, 6. Infrastruktura, řízení, informační technologie, 7. Intermodální doprava a 8. Klíčoví hráči: železnice a speditéři.

Konference byla určena pro pracovníky železničních podniků, dopravce, speditéry a zejména uživatele železniční nákladní přepravy, tedy zákazníky železnic. Přednášky na témata shrnutá do bohatého odborného programu prezentovalo v průběhu dvou přednáškových dnů 44 přednášejících z 16 evropských a asijských zemí, a to pro 216 účastníků z 25 zemí světa. Nejvzdálenějšími účastníky byla 12členná delegace z Číny, která rovněž do programu přispěla významným způsobem svými přednáškami. Prezentace i diskuse byly vedeny v angličtině, ruštině, češtině a čínštině, se simultánním tlumočením.

Partnery konference byly tyto organizace: Ministerstvo dopravy ČR, CIT (Mezinárodní přepravní výbor, Bern), OTIF (Mezivládní organizace pro mezinárodní přepravu zboží po železnici, Bern), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu, Brusel), IBS (Zájmové sdružení evropských železničních speditérů, Berlín), CCTT (Koordinační výbor pro transsibiřské přepravy, Moskva), BIC (Mezinárodní úřad pro kontejnery a intermodální přepravu, Paříž), ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu, Praha), ČD a SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty).

Na doprovodné výstavě konané ve vedlejším sále se po celou dobu konference prezentovalo 17 firem a organizací. V předvečer akce zorganizovalo UIC a pořadatel IRFC v prostorách konference UIC GTE Meeting, setkání odborníků „Global Team of Experts“ se zaměřením na euro-asijské přepravy zboží po železnici. Jednalo se o kulatý stůl prezentací, novinek a diskuzí s řešením současných problémů a stanovením perspektivy dalšího rozvoje a spolupráce v této oblasti.

Součástí konference byl i slavnostní akt, podpis „Memoranda o vzájemném porozumění v otázkách spolupráce v oblasti železniční dopravy„. Memorandum podepsalo 15 signatářů z těchto organizací: Ministerstvo dopravy České republiky, UIC, OSŽD, CIFA, UNIFE, CIT, OTIF, CCTT, Ruské železnice, Kazašské železnice, SNCF, ČD Cargo, PKP Cargo, OLTIS Group a JERID.

Společenský program představil zahraničním hostům to nejlepší, co v České kotlině máme: gala večerem první den provázela Miss ČR 2004 Jana Doleželová, druhý večer byla na programu návštěva slavného pražského hostince U Fleků, a třetí den pak jízda zvláštního parního vlaku Sp 35022 s lokomotivou 475.179 s prohlídkou královského hradu Karlštejn.
Závěrečné slovo a poděkování účastníkům pronesl prezident organizačního výboru konference Ing. Petr Kroča při závěrečném Koktejlu ve Vládním salonku hlavního nádraží v Praze.

Účastníci konference IRFC 2011 ocenili především vysokou odbornost prezentací v jednotlivých tematických blocích a zároveň i možnost setkání s předními manažery oboru železniční nákladní dopravy z mnoha zemí Evropy a Asie. Příští ročník konference IRFC se uskuteční opět v Praze v roce 2013, tedy v roce, kdy společnost JERID oslaví 20 let své úspěšné existence.

Více informací o konferenci naleznete na http://www.irfc.eu/cz/