LinkedIn

Ve dnech 6. a 7. října 2016 se uskutečnil jedenáctý seminář pro uživatele aplikací firem ze skupiny OLTIS Group. Mezi zákazníky firem JERID a OLTIS se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 70 uživatelů z 29 firem.

Stejně jako v loňském roce probíhal program ve dvou samostatných sekcích, v sekci pro speditéry a v sekci pro dopravce. Program obou sekcí se skládal z přednášek zaměřených na seznámení uživatelů s aktuálními novinkami v aplikacích a z přednášek externích přednášejících, které se věnovaly aktuálním otázkám z oblasti železniční spedice a dopravy. Odpolední část byla v tomto roce pro obě sekce společná.

V sekci pro dopravce byla jedním z hlavních bodů dopoledního programu přednáška pana Futery ze Správy železniční dopravní cesty týkající se novinek v implementaci TAF TSI v aplikacích SŽDC. Mimo jiné ale nemohlo chybět ani představení toho, co se za poslední rok událo v produktech OLTIS Group. Novinky v IS EVAL, vazby na manažera infrastruktury v Maďarsku nebo aktuální vývoj Logistického webového portálu představili Eman Mikoška a Tomáš Kroča. Účastníci se rovněž dověděli zajímavé informace k připravované mezinárodní železniční konferenci IRFC 2017, která proběhne v termínu od 22. do 24. března 2017 v Praze.

V dopoledním bloku spediční sekce byl představen zcela nový produkt s obchodním názvem SIMON II. Spuštění ostrého provozu této nové webové aplikace pro zobrazování poloh z GPS jednotek na vagonech a lokomotivách bylo avizováno již během loňského semináře a většina účastníků letošního ročníku byla zvědavá na finální podobu tohoto nového produktu z dílny OLTIS Group. Hlavní předností aplikace SIMON II oproti konkurenčním aplikacím je to, že má v sobě zapracovány specializované funkce pro podporu železniční dopravy a přepravy. Jedná se zejména o funkce přiřazování nejbližší železniční stanice ke zjištěným souřadnicím a počítání proběhu dle skutečné vzdálenosti „po kolejích“. Velkému zájmu všech přítomných se také těšila přednáška, během které byl představen nový program FRED – plnohodnotná internetová verze programu ERIC. Již během semináře si několik účastníků vyžádalo přístup do testovací verze tohoto programu.

Nesmíme také zapomenout na ostatní přednášky. Jako každý rok byli uživatelé Informačního systému NEWSPED seznámeni s novinkami, které byly během uplynulého roku do tohoto IS zapracovány. Zajímavá byla taktéž přednáška o připravované konferenci IRFC 2017.

V odpoledním společném bloku proběhly přednášky externích přednášejících. Úvodem nás pan ing. Jiří Vorel z ČD Cargo seznámil s historií a zajímavostmi parních lokomotiv. Po tomto „odpočinkovém“ tématu následovala přednáška pana ing. Tomáše Svozila z Celního úřadu Přerov na téma Změny v celním kodexu EU. Toto téma přítomné zástupce spedičních firem velmi zajímalo, protože většina z nich se s touto tématikou denně setkává při své práci. Odpolední blok a celou odbornou část letošního semináře zakončila přednáška našeho již tradičního přednášejícího, pana ing. Stanislava Hájka, který přítomné účastníky informoval o připravovaných změnách v přepravě nebezpečných věcí – RID 2017.

 

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl bowlingový turnaj jednotlivců – 11. ročník turnaje Memoriál PEPY. O umístění na stupních vítězů se vedly nervy drásající boje. Bylo vidět, že dobré umístění v bowlingovém turnaji spojeném se seminářem je prestižní záležitost. Výsledky tohoto klání byly následující:

V kategorii žen se na třetím místě umístila paní Šárka Stratilová (ČD Cargo), na místě druhém paní Libuše Boučková (Spedica) a na místě prvním paní Zuzana Horniaková (Investex Group).

V kategorii mužů se umístil na třetím místě pan Jan Dlouhý (Spedica), na místě druhém pan Petr Blahuš (SD Kolejová doprava) a na prvním místě pan Lukáš Droppa (AWT).

V další kategorii Talent roku zvítězila za ženy paní Barbora Lubojacká (AWT) a za muže pan Michal Hanták (Budamar Logistics).

Nejvyšší nához měla za ženy paní Zuzana Horniaková (Investex Group) 167 bodů a za muže pan Lukáš Droppa (AWT) 173 body.

Všem účastníkům velmi děkujeme za milou a přátelskou atmosféru, kterou nám svou přítomností a zápalem pro věc pomáhali vytvořit. Těšíme se na další ročník semináře, kdy se s mnohými z nich zase společně setkáme.