LinkedIn

25.–26.10.2017
OptiYard (Optimised Real-time Yard and Network Management) je mezinárodní projekt, který má za cíl s ohledem na cíle Evropské unie v železniční dopravě, které jsou prosazovány za pomoci Shift2Rail a Horizont 2020, navrhnout optimalizaci procesů pro řízení seřaďovacích stanic, překladišť a terminálů včetně vazeb na okolní železniční síť.
Projektu se účastní celkem třináct účastníků ze sedmi evropských států, a to z Belgie, Česka, Francie, Itálie, Německa, Slovenska a Velké Británie. Za Česko se bude na projektu kromě společnosti OLTIS Group podílet také největší český železniční nákladní dopravce ČD Cargo. Ve dnech 25. a 26. října 2017 proběhly za účasti našich zástupců v sídle UIC meetingy SMC a TMC a Kickoff metting.
Procesy, na něž cílí program OptiYard, jsou takové, které probíhají v reálném čase a ovlivňují včasné a efektivní doručování jednotlivých vozových zásilek i ucelených souprav na místo určení. Předmětné jsou v rámci projektu následující úkony:
• Navrhnout optimalizované procesy řízení v uzlech včetně automatizace.
• Navrhnout procesy vzájemné interakce mezi uzly a přiléhajícími sítěmi probíhající v reálném čase.
• Modelovat a simulovat fungování řízení procesů v uzlech a přiléhajících sítích dle návrhu.
• Zlepšit informační a komunikační procesy mezi infrastrukturními manažery, dopravci, přepravci a dalšími zainteresovanými osobami za pomoci standardizovaných zpráv vyhovujícím TSI TAF.
• Vytvořit a představit software, který v reálném čase bude poskytovat optimální rozhodovací podporu pro řízení procesů v uzlech.
Naplnění uvedených bodů umožní zcela nový přístup ke krátkodobému plánování provozu i při mimořádných událostech a výlukách. Dále pak přinese celkovou optimalizaci přepravního procesu jednotlivých vozových zásilek, skupin vozů a ucelených souprav za použití nově vyvinutého softwaru. Výsledným efektem bude zvýšení kapacity a spolehlivosti, a tím zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy včetně uspokojení zákazníka poskytováním přesných a aktuálních informací.