LinkedIn

Společnost CID International, uspořádala dne 11.5.2016 v prostorách Vinařství Nosreti workshop, kde svým zákazníkům představila své novinky z oblasti IT. Novinky se týkaly zejména mobilních technologií, jejichž význam roste ve všech oblastech našeho života, logistiku nevyjímaje.

Zajímavá diskuze se rozproudila především ke Smartphone aplikaci, která je určena pro vzájemnou komunikaci mezi dispečinkem a řidičem. Aplikace umožňuje přenášení činností zadávaných řidičem on-line přímo do dispečerské plachty v systému LORI, podporuje automatickou tvorbu elektronické STAZ, obsahuje modul pro evidenci škodných událostí (včetně fotodokumentace) a umí pracovat s čárovými nebo QR kódy.

Zájem vzbudila i nová verze webové objednávky, vytvořená na platformě MVC (Model-view-controller), ke které společnost CID International vytvořila rovněž mobilní aplikaci sloužící pro jednoduché zadávání a přehlednou kontrolu objednávek na webu prostřednictvím Smartphone.

Bez zájmu nezůstaly ani další prezentované novinky, mezi něž patří modul pro uživatelskou editaci tiskových sestav, nová verze dispečerské plachty nebo nový modul pro kalkulaci a modelování trasy s ohledem na relevantní parametry vybraných objednávek.

Poslední přednášky se týkaly aktuálních dotačních programů využitelných pro oblast dopravy a zejména pak nové perspektivní technologie od francouzské firmy SIGFOX, která pro přenos dat využívá síť pozemních stanic. V ČR toto zajišťuje společnost T-Mobile. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou řádově nižší náklady na pořízení a provoz, oproti stávajícím rozšířeným systémům GPS a nebo GPRS.

Workshopu se zúčastnilo cca 30 účastníků z 12 firem, kteří kladně hodnotili nejen prezentované novinky, ale ocenili i prostor pro vzájemnou diskuzi a neformální výměnu zkušeností po skončení oficiální části programu.

Společnost CID International děkuje všem zúčastněným za jejich zájem o naše řešení a těší se na brzké setkání při dalších podobných příležitostech.

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry

Workshop pro silniční dopravce a speditéry Workshop pro silniční dopravce a speditéry1