LinkedIn

Dne 12. května 2022 v německém Karlsruhe představí OLTIS Group v rámci konference a výstavy IT-TRANS (IT řešení pro veřejnou dopravu) na stánku UITP prostřednictvím své prezentace souhrnné informace o všech demonstračních oblastech projektu IP4MaaS. Naše společnost vede pracovní balíček, který je za koordinaci demonstračních oblastí zodpovědný.

V rámci IT-TRANS bude zároveň probíhat „Joint Stakeholders‘ Workshop“, na kterém nás mezi panelisty zastoupí Petra Juránková, kolegyně ze Segmentu projektů. Cílem tohoto workshopu je představit odborné i laické veřejnosti dosavadní pokroky a úspěchy projektů Ride2Rail a IP4MaaS, jejichž partnerem je OLTIS Group, a především pak informovat účastníky, jak jednotlivé demonstrační oblasti plánují otestovat řešení vyvíjené v programu IP4 Shift2Rail, jehož součástí jsou uvedené projekty.

Účastníci workshopu získají znalosti například o testovaných funkcích a o časovém plánu jednotlivých pilotů. Dalším cílem workshopu bude poskytnout více informací k tématům „Mobilita jako služba“ (Mobility as a Service = MaaS) či „Mobilita ode dveří ke dveřím“ (Door-2-Door mobility). OLTIS Group je lídrem demonstračních oblastí Brno (Ride2Rail projekt) a Liberec (IP4MaaS projekt).